1.

اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای برخلاقیت دانش آموزان در درس علوم تجربی

دوره 14، شماره 49، مهر 1397، صفحه 153-172
رحیم مرادی؛ علی دلاور؛ بهنام رسولی؛ ریحانه صالح راد؛ زهرا طاهری

2.

ارزشیابی برنامه‌های تلویزیونی تدریس درس فارسی شبکه آموزش

دوره 5، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 39-55
زهرا رشیدی زاده؛ یوسف مهدوی نسب؛ نسرین محمدحسنی؛ کیومرث تقی پور

3.

اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق

دوره 12، شماره 40، تیر 1395، صفحه 191-211
محمدرضا وحدانی اسدی؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی آبادی؛ خسرو باقری

4.

افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم)

دوره 9، شماره 29، مهر 1392، صفحه 1-22
مرتضی کرمی؛ مجتبی تجری

5.

بررسی تأثیر استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) بر میزان یادگیری و یادداری در درس زیست شناسی سال اول دبیرستان

دوره 7، شماره 20، تیر 1390، صفحه 17-32
محمدرضا مهدوی؛ محمدحسن امیرتیموری

6.

بررسی تاثیر فناوری واقعیت افزوده با استفاده از مدل طراحی آموزشی مریل بر پیشرفت تحصیلی

دوره 15، شماره 51، فروردین 1398، صفحه 127-145
رزیتا مشعشعی؛ حمیدرضا مقامی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

7.

بررسی کیفیت آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر بر اساس عناصر طراحی آموزشی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 83-98
بهنام رسولی؛ خدیجه علی آبادی؛ رحیم مرادی

8.

بررسی میزان انطباق نحوه ارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویدادهای آموزشی الگوی طراحی آموزشی گانیه و بریگز

دوره 12، شماره 41، مهر 1395، صفحه 143-162
بهنام رسولی؛ خدیجه علی آبادی؛ فرشته آزادی پرند

9.

تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله‏‏ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 5، شماره 15، دی 1388، صفحه 66-89
مائده مالکی؛ دکتر خدیجه علی آبادی

10.

تأثیر چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 47-66
رحیم مرادی؛ ثریا خزائی؛ راضیه کریمی؛ الهه ولایتی

11.

تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 11، شماره 35، فروردین 1394، صفحه 181-196
عبالرحمان جریحی؛ هاشم فردانش؛ مسعود گرامیپور

12.

تدوین مدل آموزش زوج درمانی بوم شناختی چند بعدی به مشاوران مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی (مطالعه کیفی با تمرکز بر کاهش میل به طلاق و تعارضات زناشویی)

دوره 8، شماره 30، تیر 1396، صفحه 25-56
احمد خاکی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله معتمدی؛ معصومه اسمعیلی؛ حسین سلیمی بجستانی

13.

طراحی اینفوگرافی آموزشی و بررسی تاثیر آن بر سطح یادگیری و سواد دیداری

دوره 5، شماره 16، تیر 1401، صفحه 9-26
زهرا جامه بزرگ؛ حمیدرضا مقامی؛ محمد کریمی

14.

مروری بر کاربرد سیستم‌های متاورس در آموزش

دوره 5، شماره 18، دی 1401، صفحه 71-96
لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی؛ نجمیه سادات صفرآبادی

15.

میزان دستیابی یادگیرنده‏ها به اهداف یادگیری از پیش تعیین شده در درس علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی با الگوی طراحی یادگیری زایشی

دوره 8، شماره 23، فروردین 1391، صفحه 74-96
حسین زنگنه؛ حمیده جعفری‏فر؛ هاشم فردانش

16.

مطالعه تحلیلی طراحی آموزشی دیوید مریل

دوره 1، شماره 4، آذر 1394، صفحه 61-87
عبدالله بهرامی؛ حسن رستگارپور

17.

معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 113-134
اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ مریم ایزی

18.

مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش آموزان

دوره 12، شماره 39، فروردین 1395، صفحه 119-134
حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ داریوش نوروزی؛ محمد حسن امیرتیموریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login