1.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی: پژوهش فراتحلیلی با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده جنسیت

دوره 3، شماره 11، بهار 1392، صفحه 1-54
الهام عرفانی آداب؛ جواد مصر آبادی؛ تقی زوار

2.

اثر سبک رهبری بر اعتماد در روابط رهبر-پیرو

دوره 29، شماره 98، زمستان 1399، صفحه 139-172
اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی؛ سعید جعفری نیا؛ اسماعیل خرم

3.

بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 173-193
زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

4.

بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی در اختلال سلوک (فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در ایران)

دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 116-137
علی دلاور؛ آسیه ابراهیمی

5.

بررسی نقش عوامل فردی و خانوادگی در اختلال نارسایی توجه بیش‌فعالی: فراتحلیلی بر پژوهش‌های انجام شده در ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 2-25
علی دلاور؛ آسیه ابراهیمی؛ مهرانه سلطانی

6.

تـأثیر فضای مـجازی بر هویت ملی و قومی در ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 88-110
مهدخت بروجردی؛ امیرسعید صدیق

7.

رابطه جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی: یک پژوهش فراتحلیلی

دوره 15، شماره 51، بهار 1398، صفحه 71-94
سمیه یوسفی؛ جواد مصرآبادی

8.

عوامل مؤثر بر نحوۀ گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش‌های موجود)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 165-194
سیداحمد میرمحمد تبار؛ محسن نوغانی؛ رقیه مسلمی

9.

فراتحلیل اثربخشی آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 1-16
حافظ صاحب یار؛ موسی پیری

10.

فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی گروهی بر درمان اختلال افسردگی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 35-61
احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ مریم شریفی

11.

فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناسی-مشاوره‌ای بر افزایش رضایت زناشویی زوجین (ایران: 1391-1381)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 70-86
ایوب کمالی؛ سمیره دهقانی فیروزآبادی؛ حامد قاسمی

12.

فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 65-88
بهروز رضائی منش؛ جعفر عباس پور

13.

فراتحلیل یافته های مربوط به اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری بر کاهش مشکلات روان شناختی دانش آموزان

دوره 10، شماره 39، بهار 1399، صفحه 17-39
آتوسا کلانتر هرمزی

14.

فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 23-43
مهناز افضلی؛ علی دلاور؛ افشین افضلی

15.

فراتحلیلی بر مطالعات حوزۀ اعتیاد و خانواده

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 8-46
محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری

16.

فراتحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1393
محمد زاهدی اصل؛ اعظم پیله وری

17.

فراتحلیل پیامدهای شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی یادگیری الکترونیک

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 111-131
گویا قدیمی مقدم؛ جواد مصرآبادی

18.

فراتحلیل پژوهش‏های آمادگی الکترونیک سازمان‏ها در ایران

دوره 2، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1-22
وجه اله قربانی زاده؛ سارا بهفر

19.

فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در حوزه آداب و مهارت‌های زندگی در ایران، دکتر علی اکبر ارجمند نیا، سعید غیاثی ندوشن، مژگان خوشنام، مایده مقیمیان شیاده

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 105-146

20.

فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 125-152
یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور

21.

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای پدیده سکوت سازمانی در ایران

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 85-107
بلال پناهی

22.

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی

دوره 29، شماره 97، پاییز 1399، صفحه 133-160
حامد خامه چی؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی

23.

فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و راهبردهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی

دوره 16، شماره 58، زمستان 1399، صفحه 95-115
وحید منظری توکلی

24.

فراتحلیل رابطه گرایش مذهبی با سلامت روان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 113-130
ابوالقاسم یعقوبی؛ علی اکبر عروتی موفق؛ علی اصغر چگینی؛ سروه محمدزاده

25.

فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 124-140
زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.