1.

بررسی ترجمۀ فارسی سخنان وزیر قطر و نمایندۀ عربستان سعودی در افتتاحیۀ دورۀ 148 اتحادیۀ کشورهای عربی بر اساس مدل شفنر

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 355-390
محمد رحیمی خویگانی

2.

بررسی ترجمۀ فیض الاسلام از نهج البلاغه بر اساس الگوی نظری وینی و داربلنه (مطالعۀ موردی خطبۀ أشباح و قاصعه)

دوره 13، شماره 45، مهر 1401، صفحه 25-53
مهین حاجی زاده؛ سپیده باقری

3.

بررسی تعریب داستان «شاه و کنیزک» مثنوی با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه (موردپژوهی مقایسه ترجمۀ منظوم هاشمی و جواهری)

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 237-270
علی اصغر شهبازی؛ مصطفی پارسایی پور

4.

بررسی تعریب‌ کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» اثر استاد مطهری براساس مدل گارسس

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 305-341
مریم بخشی؛ کبری ظفری؛ سپیده باقری

5.

بررسی موسیقی بیرونی در کتاب دیوان حافظ بالعربیة شعراً، ترجمه نادر نظام طهرانی (با تکیه بر 20 غزل نخست)

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 9-31
محمدرضا عزیزی؛ عباس واعظ زاده

6.

تأثیر وابستگی گفتمانی مترجم بر ترجمه؛ مطالعة موردی ترجمة فارسی کلیله و دمنه

دوره 8، شماره 19، دی 1397، صفحه 57-33
مهدی مقدسی نیا

7.

تحلیل گفتمانی تغییر عناصر فرهنگی ـ اجتماعی در ترجمه از زبان واسطة مجموعة عشق با صدای بلند

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 78-55
اویس محمدی؛ علی بشیری؛ زین العابدین فرامرزی

8.

تغییر بیان در سطح دستوری و واژگانی براساس مدل کارمن گارسس (مطالعۀ موردی: ترجمه‌های حدادعادل، معزی و انصاریان از جزء 29 و 30 قرآن)

دوره 9، شماره 21، دی 1398، صفحه 279-306
عسگر بابازاده اقدم؛ بیژن کرمی میرعزیزی؛ ابراهیم نامداری؛ فاطمه مهدی پور

9.

متن پژوهی ادبی از منظر ترجمه پژوهی ادبی: نقدی بر بروز خطاهای آشکار در ترجمه متون ادبی با تکیه بر مدل های زبان شناختی متن

دوره 26، شماره 94، دی 1401، صفحه 293-322
محمود افروز

10.

نادرستی‌های عمده در برگردان عربی تاریخ بیهقی

دوره 3، شماره 8، مهر 1392، صفحه 175-195
سید محمدرضا ابن الرسول؛ نفیسه رئیسی مبارکه

11.

نقد برگردان کریم پورزبید از رمان «طشاری» اثر انعام کجه‌جی با عنوان «تکه پاره‌های من» براساس الگوی کارمن گارسس

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 71-104
یسرا شادمان؛ مینا عربی

12.

نقد ترجمة عربی مرزبان‌نامه براساس نظریة آنتوان برمن

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 261-290
آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ وصال میمندی

13.

نقد ترجمه ی احمد صافی النجفی از رباعیات خیام با رویکرد زبان شناختی

دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 55-73
منصوره زرکوب

14.

نقد ترجمه ی منطق‌الطیر عطار از بدیع محمد جمعه با تکیه بر نظریة گارسس

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 391-430
آرزو پوریزدانپناه کرمانی

15.

نقد ترجمۀ رمان «فرانکشتاین فی بغداد» نوشتۀ احمدسعداوی بر اساس نظریۀ گارسس

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 271-304
علی بشیری؛ زهرا هادوی خلیل آباد

16.

نقد ترجمۀ عربی عادل عبد المنعم سویلم از رمان «مدیر مدرسه» در پرتوی نظریۀ وینه و داربلینه

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 271-298
علی اکبر نورسیده؛ مسعود سلمانی حقیقی

17.

نقد ترجمۀ فارسی‌ داستان «نهرالذهب» براساس نظریۀ سطح معنایی- لغوی الگوی گارسس

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 147-172
محمدنبی احمدی؛ زهرا قنبری

18.

نقد ترجمۀ فارسی منتخب آثار جبران در کتاب «حمّام روح» بر پایۀ مدل نظری گارسس

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 145-182
زهره گرجی؛ رقیه رستم پور ملکی

19.

نقد تطبیقی ترجمه‌های آیتی و شریعت از نمایشنامة «شهرزاد» توفیق الحکیم

دوره 8، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 67-94
فاطمه اکبری زاده؛ یسرا شادمان

20.

نقد و بررسی برگردان روح‌الله رحیمی از رمان «تحت أقدام الأمهات» با تکیه بر رویکرد بوطیقای ترجمۀ هِنری مِشونیک 1972 م

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 181-211
عباس گنجعلی؛ سید مهدی نوری کیذقانی؛ مسعود سلمانی حقیقی

21.

نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان «قلب‌اللیل» با عنوان «دل شب» بر اساس الگوی گارسس

دوره 7، شماره 16، شهریور 1396، صفحه 118-87
علی صیادانی؛ سیامک اصغرپور؛ لیلا خیر اللهی

22.

نقش استعاره‌های مفهومی در ترجمۀ صحیفۀ سجّادیه از منظر زبان‌شناسی شناختی و الگوی لیکاف و جانسون

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 121-144
یسرا شادمان؛ محمدنبی احمدی؛ سحر ملکیان

23.

نگاهی به ترجمة داستان نمادین «خمارة القط الأسود»

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 113-139
منصوره زرکوب؛ حسین عباسی

24.

نگاهی نو به ترجمۀ قرآن‌کریم براساس مؤلفه های واحد ترجمه (نقد موردی: ترجمۀ معزی، پاینده، مکارم شیرازی و انصاریان)

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 1-42
جواد اصغری؛ حسین جوکار

25.

واکاوی ترجمه صوت واژه ها از فارسی به عربی (بررسی موردی، ترجمه رمان درازنای شب از جمال میرصادقی)

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 311-336
خسرو جانقربان؛ علی بشیری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login