1.

بنیان‌های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران

دوره 17، شماره 64، فروردین 1396، صفحه 57-94
محمدرضا فرزانه؛ علی باقری؛ محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

2.

تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی (کشورهای منتخب در حال توسعه)

دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 159-182
رضوان همتی؛ موسی خوشکلام

3.

تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دوره 4، شماره 16، شهریور 1395، صفحه 1-33
محمدتقی تقوی فرد؛ زهرا وفادار؛ مهدی رحیمی؛ مجتبی آقایی

4.

تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران

دوره 18، شماره 53، خرداد 1386، صفحه 1-24
سید مهدی الوانی؛ محسن علیزاده ثانی

5.

تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه

دوره 14، شماره 56، مهر 1402، صفحه 41-77
فاطمه شمس

6.

تکوین حکمرانی متمرکز در ایران از منظر جغرافیای سیاسی در سدۀ معاصر

دوره 4، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 39-72
احسان لشگری تفرشی

7.

حکمرانی و توسعه اقتصادفرهنگ؛ مقایسه ایران و کشورهای پیشرفته

دوره 28، شماره 93، شهریور 1400، صفحه 29-70
اردشیر انتظاری؛ فاطمه درخشان

8.

درآمدی بر تنظیم‌گری زیست‌بانک‌های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

دوره 25، شماره 82، اردیبهشت 1403، صفحه 195-240
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی

9.

ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19

دوره 9، شماره 33، شهریور 1399، صفحه 9-38
آرش بیداله خانی

10.

شناسایی و تحلیل راهبردی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 36، دی 1402، صفحه 43-1
علیرضا قربانی؛ مهدی حمزه پور؛ علی اصغر کیاء

11.

فراحکمرانی: نظریه‌ای برای حفظ و ارتقاء ارزش و خدمات عمومی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 157-185
رضا واعظی؛ لیلا شمس؛ مصطفی ملکی

12.

کنترل و هدایت جمعیت در قالب نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی در ایران (از عباس میرزا تا رضاشاه)

دوره 6، شماره 24، بهمن 1399، صفحه 103-139
حجت کاظمی؛ هادی کشاورز

13.

مدیریت خدمات عمومی و سازمان های مجازی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 33-52
شمس السادات زاهدی

14.

مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی

دوره 31، شماره 105، مهر 1401، صفحه 103-135
حیدر احمدی؛ حمیدرضا نعمت الهی؛ الهه اسدالهی دهکردی

15.

نهادها و برابری درآمد (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد)

دوره 16، شماره 61، تیر 1395، صفحه 155-179
ابوالفضل شاه آبادی؛ بهزاد امیری؛ سارا ساری‌گلسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login