1.

اثربخشی‌آموزش ادراکی‌حرکتی بر اختلال‌ریاضی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبستانی دارای اختلال‌یادگیری شهر تهران

دوره 18، شماره 63، فروردین 1401، صفحه 171-188
فرح مملکت دوست؛ رضا پاشا؛ سعید بختیارپور؛ مرضیه طالب‌زاده شوشتری

2.

اثربخشی آموزش خود دلگرم سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانس آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال1391

دوره 4، شماره 14، تیر 1392، صفحه 57-74
سکینه عسلی؛ حسین سلیمی بجستانی

3.

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایة یازدهم

دوره 14، شماره 50، دی 1397، صفحه 25-54
فاطمه خرمی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ فریبرز درتاج

4.

اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای(هیجان مدار) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرتهران

دوره 11، شماره 37، مهر 1394، صفحه 187-205
حبیب اله اکبری

5.

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان

دوره 4، شماره 13، مهر 1387، صفحه 72-88
مریم خاکسار؛ دکتر علی اکبر سیف

6.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی و عملکرد کنکور داوطبان ورود به دانشگاه

دوره 15، شماره 51، فروردین 1398، صفحه 175-194
محمد عسگری

7.

اثربخشی برنامه‌ی تلفیقی آموزش مهار اضطراب بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 11، اردیبهشت 1397، صفحه 123-144
نرگس پورطالب؛ میرمحمود میرنسب؛ رحیم بدری گرگری

8.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان و خودپنداره کودکان مدارس ابتدایی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 21-44
آسیه بزرگی؛ رزگار محمدی؛ شهلا سلیمانی

9.

اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر خرم‌آباد

دوره 17، شماره 62، دی 1400، صفحه 131-144
عزت اله قدم پور

10.

اثر بخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان پسران داوطلب کنکور سراسری

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 133-148
مسعود چینی‌فروشان؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ محمدرضا عابدی

11.

الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

دوره 13، شماره 45، مهر 1396، صفحه 163-181
محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه

12.

بررسی اثربخشی دو روش آموزش شناختی- رفتاری و مهارت های تنظیم هیجان بر خودکارآمدی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان

دوره 7، شماره 22، دی 1390، صفحه 21-42
عباس ابوالقاسمی؛ پروین بیگی

13.

بررسی رابطه آموزش مجازی با اضطراب امتحان با میانجی‌گری درگیری تحصیلی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 57-76
زهرا یزدانی؛ فاطمه اسدی

14.

بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان

دوره 15، شماره 51، فروردین 1398، صفحه 195-210
لیلا ذوقی؛ منیر کاکاوند؛ عسگر چوبداری

15.

پیش بینی اضطراب امتحان براساس تنظیم هیجان و کمال‏گرایی دانش‏ آموزان

دوره 5، شماره 19، مهر 1393، صفحه 106-122
آرزو حیدریان؛ معصومه نوروزی

16.

تأثیر به کارگیری کارپوشه الکترونیکی بر اضطراب امتحان و عزت نفس دانشجویان

دوره 10، شماره 32، تیر 1393، صفحه 95-114
مهدی بدلی؛ فرهاد سراجی؛ جواد مهربان؛ شهین زیبا پرچم

17.

رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‏ای جهت‏گیری هدفی

دوره 9، شماره 27، فروردین 1392، صفحه 98-111
فریبرز درتاج

18.

ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 175-191
احمد احمدی قوزلوجه؛ فرشته باعزت

19.

مقایسه ابعاد کمال گرایی ( خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در میان دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و دانشجویان عادی دانشگاه علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 87-104
سیده فاطمه کاظمی؛ یوسف کریمی

20.

مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش‌آموزان مبتلابه نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی

دوره 5، شماره 19، تیر 1394، صفحه 139-153
منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ رضا سپهوند

21.

مقایسه‌‏ی پردازش هیجانی، کمک‏‌طلبی و اهداف پیشرفت در دانش‌آموزان با اضطراب امتحان بالا و پایین

دوره 15، شماره 54، دی 1398، صفحه 137-157
علی شیخ الاسلامی؛ زهرا بشاشی؛ علی جعفری

22.

نقدی روش‌شناسانه به شیوۀ فراتحلیل بر اثربخشی روش‏های درمانی به کار رفته در زمینۀ کاهش اضطراب امتحان در ایران

دوره 3، شماره 12، تیر 1392، صفحه 199-222
مهرانه سلطانی نژاد؛ فریبرز در تاج

23.

نقش پیش دانسته ها و ویژگی های فردی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 3، شماره 8، تیر 1386، صفحه 2-27
محمود هرمزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login